Completed Project Zone-II (Construction)

sl. no Name of Project(Sub station) MVA addition Date of Charging
1 132/33kV Dabugaon S/s (1st Tfr) 12.5 10-04-15
2 133/33kV Umerkote S/s(Both Tfr) 40 10-04-15
3 132/33kV Nuapada S/s(2nd 20 MVA) 20 23-05-15
4 132/33kV Dabugaon S/s (2nd Tfr) 12.5 12-05-15
5 220/132/33kV Lapanga Grid S/s( 20 MVA) 20 11-08-15
6 132/33kV Kalunga S/s(1st Tfr) 40 07-09-15
Lines Line Length in Ckm  
7 132kV SC line on DC Tower Tentulikhunti to Dabugaon 43.2 10-04-15
8 133kV SC line on DC Tower Dabugaon to Umerkote 45.89 10-04-15
9 220kV(8kms) and 132kV LILO(3 kms) line for Lapanga S/s 22 11-08-15
10 132kV LILO of Budhipadar-Tarkera Ckt-I for Kalunga 5.884 07-09-15
11 400kV Meramundali-Duburi line(Ckt-II) 96 11-09-15
12 401kV Meramundali-Duburi line(Ckt-I) 96 19-10-15